13 مهر ما...

برای تنها عشق زندگیم

تورا به جای همه کسانی که ندیده ام دوست میدارم...

تورا به جای همه ی کسانی که نشناخته ام دوست میدارم...

تورا به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست میدارم...

برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب میشود و برای نخستین گناه...

تورا به خاطر دوست داشتن دوست میدارم...

13مهر82

13مهر93

/ 1 نظر / 40 بازدید
خريد عينک سه بعدي

هيجان تکرار نشدني با عينک سه بعدي اصلي تجربه کنيد... خريد اينترنتي عينک سه بعدي اصل... لطفا سايت راببينيد. http://markbaz.com/?p=219[گل]